«Άδειο», ελλιπή φάκελο για το αλιευτικό του Μαράθου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πολιτικές προεκτάσεις για πρώτη φορά πήρε το θέμα υποβολής φακέλου για το αλιευτικό καταφύγιο Μαράθου. Στο στόχαστρο τέθηκε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης για τις δηλώσεις του σχετικά με την ένταξη του έργου που αφορά στο Αλιευτικό Καταφύγιο του Μαράθου.

Το θέμα που προκύπτει λοιπόν είναι αν ο φάκελος ήταν..άδειος, αν ήταν..ελλιπής ή αν απλά έγινε για το θέατρο του προεκλογικού παραλόγου, όπως εύλογα ερωτούν οι πολίτες.

Έγγραφο της “Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας” με α.π. 4064, επισημαίνει τις ελλείψεις