Άξονες αναπτυξιακής πολιτικής Τατούλη για το περιβάλλον

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πέντε άξονες πολιτικής του αναπτυξιακού σχεδίου των Περιφερειών που συναρτώνται με το Υπουργείο Περιβάλλοντος έθεσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης κατά τη διάρκεια της συνάντησης του ΔΣ της Ένωσης Περιφερειών με τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλο, την Τρίτη 16 Μαΐου 2017.

Αναφερόμενος αρχικά στο ζήτημα της διαχείρισης των υγρών αποβλήτων και για το πως μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορούν να δημιουργηθούν αναπτυξιακά πλεονεκτήματα, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου ανέφερε ότι θα πρέπει να υπάρξει κατηγοριοποίηση των βιολογικών καθαρισμών και να υιοθετηθεί το μοντέλο ΣΔΙΤ για τη χρηματοδότησή τους με ανταποδοτικότητα προς την τοπική κοινωνία.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η αειφορία στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων, μέσα από σύγχρονες μονάδες, την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των οποίων θα αναλάβει ο ανάδοχος, ενώ την εποπτεία και τον έλεγχο θα διατηρήσει το δημόσιο.

Ο κ. Τατούλης εξέφρασε ακόμη την άποψη ότι οι ΔΕΥΑ θα πρέπει να ενοποιηθούν σε μία περιφερειακή δομή, ώστε να αποτρέπεται ο κατακερματισμός των δράσεών τους και να επιτυγχάνεται, αφενός, οικονομία κλίμακας και, αφετέρου, καλύτερα διαχειριστικά αποτελέσματα των βιολογικών καθαρισμών.

Σε ότι αφορά τη διαχείριση της λυμματολάσπης, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου τη χαρακτήρισε ως τη “νέα απειλή”, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή η διάθεσή τους γίνεται σε ρέματα, χαράδρες και πεδιάδες, με σαφείς τις δυσμενείς συνέπειες για το περιβάλλον και τόνισε την αναγκαιότητα να δημιουργηθούν, μέσα από τον ανάλογο φορέα, οι κατάλληλες δομές σύγχρονης επεξεργασίας της.

Στο ζήτημα της τιμολόγησης του νερού ο Περιφερειάρχης ζήτησε η Κυβέρνηση να επισπεύσει την πολιτική της, ώστε να αποτελέσει ένα κρίσιμο εργαλείο χρηματοδότησης αναπτυξιακών έργων που σχετίζονται με τη διαχείριση των υδάτων, όπως φράγματα και αρδευτικά έργα. “Η αρμοδιότητα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων πρέπει να έρθει στις Περιφέρειες, ώστε να μπορέσουν να εφαρμόσουν ολοκληρωμένα το αναπτυξιακό τους σχέδιο” δήλωσε ακόμη ο κ. Τατούλης.

Σε ότι αφορά τα φράγματα και τα αρδευτικά δίκτυα ειδικότερα, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου τόνισε την ανάγκη η Κυβέρνηση να λάβει αποφάσεις στην κατεύθυνση της δημιουργίας υβριδικών έργων, τα οποία, αφενός, μπορούν να χρηματοδοτήσουν την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των έργων αυτών, αφετέρου, θα μειώσουν το κόστος νερού στον πολίτη, μοχλεύοντας ταυτόχρονα πόρους στην πραγματική οικονομία.

Σε ότι αφορά το μείζον ζήτημα των δασικών χαρτών, ο κ. Τατούλης τόνισε ότι σημαντικά προβλήματα παραμένουν, παρά τις διορθωτικές κινήσεις της Κυβέρνησης, όπως χαρακτηριστικά με τις αναδασωτέες περιοχές, τις διανομές κρατικής ή μοναστηριακής γης και τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις με καστανιές, καρυδιές και χαρουπιές. Εξέφρασε επίσης τη βούληση να δοθεί η δυνατότητα στις Περιφέρειες να αναλάβουν την ευθύνη των ενστάσεων στα μεγάλα και προφανή συστημικά λάθη που εμφανίζονται στους δασικούς χάρτες, ώστε να μειωθεί το κόστος στους πολίτες, που αντιμετωπίζουν εμφανή πλέον κίνδυνο απώλειας της περιουσίας τους.