Άρση απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό Ναυαρίνου, μεταξύ των οδών Ηρώων και Αύρας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σε λήψη νέας απόφασης, αναφορικά με τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Ναυαρίνου, προχώρησε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, έπειτα από σχετική εισήγηση του Δημάρχου.

Συγκεκριμένα, μετά την εφαρμογή του δεύτερου πακέτου των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, αξιολογήθηκε πως ήταν αναγκαία η τροποποίησή τους. Είχε προηγηθεί εκτεταμένη διαβούλευση, καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν καθώς και των απόψεων που δημόσια αλλά και στη διάρκεια συσκέψεων εκφράστηκαν από επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία, η άρση της απόφασης που αφορά στην προσωρινή μονοδρόμηση-πεζοδρόμηση της οδού Ναυαρίνου από την οδό Ηρώων έως την οδό Αύρας και η επαναφορά της κυκλοφορίας στην προτέρα κατάσταση. Η εφαρμογή της απόφασης τίθεται σε εφαρμογή από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020.