Άτοκα δάνεια για επισκευή σπιτιών από τις πλημμύρες του 2016

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το  Αυτοτελές Τμήμα Τομέας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Τ.Α.Σ.) Ν. Μεσσηνίας, ενημερώνει τους πληγέντες από τις πλημμύρες της 7ης και 9ης Σεπτεμβρίου 2016 σε περιοχές των Περ. Ενοτήτων Μεσσηνίας, Λακωνίας και Αργολίδας, ότι έχουν τη δυνατότητα να επισκευάσουν τα κτίρια τους αφού λάβουν την προβλεπόμενη άδεια επισκευής από τον ΤΑΣ ν. Μεσσηνίας συνοδευόμενη από δωρεάν κρατική αρωγή (ΣΑ  Ε069  με κωδ.  Έργου 2017ΣΕ06900004) και άτοκο δάνειο.

Αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν μέχρι την 1-3-18, στον ΤΑΣ ν. Μεσσηνίας, οδός Αθηνών 173σύμφωνα με τις εκδοθείσες αποφάσεις, με αριθ. ΔΑΕΦΚ/5320/2016/Α325/9.02.2017(Φ.Ε.Κ. 637/Β’/1.03.2017) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υποδομών Μεταφορών και την αρ. πρωτ: ΔΑΕΦΚ/οικ.1722/Α321/08-05-2017 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, (Φ.Ε.Κ. 162/Β/11.5.17).