Έναρξη λειτουργίας Ιατρείου Άνοιας στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ξεκινά από την την Τρίτη 06.03.2018 να λειτουργεί στο Νοσοκομείο Καλαμάτας Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο Άνοιας.

Το ωράριο λειτουργίας του νέου ιατρείου είναι:

κάθε Τρίτη (09:00-13:00)

Τα ραντεβού θα κλείνονται μέσω της υπηρεσίας 14500.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 27213 63613 και 617 (κ.Περιχάρου Πολυξένη)

Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται στο εν λόγω ιατρείο είναι οι ακόλουθες:

1) Υπηρεσίες που αφορούν τα άτομα με άνοια και τις οικογένειές τους

  • Διενέργεια προληπτικών δοκιμασιών μνήμης για την έγκαιρη διάγνωση της άνοιας σε άτομα ηλικία 65 ετών και άνω
  • Ενημέρωση και παροχή συμβουλευτικής των οικογενειών των ατόμων με άνοια σε θέματα φροντίδας και εξυπηρέτησης αυτών
  • Παραπομπή των περιστατικών σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας

2) Κοινοτικές δράσεις – παρεμβάσεις

  • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας αλλά και του γενικού πληθυσμού σχετικά με την άνοια, την πρόληψη και την ορθή αντιμετώπισή της
  • Διασύνδεση με φορείς της τοπικής κοινωνίας για ανάπτυξη κοινών δράσεων