Έναρξη σχεδίου κατάρτισης από την Κοινωνική Ανάπτυξη Νέων (Κ.Α.ΝΕ)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο οργανισμός νεολαίας και εκπαίδευσης Κοινωνική Ανάπτυξη Νέων (Κ.Α.ΝΕ) σε συνεργασία με 10 οργανισμούς νεολαίας από την Ιταλία, την Γαλλία, την Κροατία, την Λιθουανία, την Ρουμανία, την Ισπανία, την Γερμανία, την Βουλγαρία, την Κύπρο και την Ολλανδία, φιλοξενεί στην πόλη της Καλαμάτας από τις 4 έως και 11 Νοεμβρίου,22 σύμβουλους νέων και άτομα που εργάζονται με νέους.

Το πρόγραμμα με τίτλο CommunityBuildingAwarenessRaisingandSocialInclusionThroughForumTheatre, C.A.S.T έχει ως στόχο να εξερευνήσει και να δείξει πως το Θέατρο Φόρουμ (ή διαφορετικά το “θέατρο του καταπιεσμένου”) μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οργανώσεις νεολαίας και σύμβουλους νέων ως εργαλείο για το χτίσιμο της αυτοπεποίθησης των νέων, του αισθήματος του «ανήκειν» σε μία κοινότητα, για την ενδυνάμωση των νέων και την τόνωση της δημιουργικότητάς τους, την προώθηση της αλληλεγγύης και της κοινωνικής ένταξης και, μέσα από όλα αυτά, να δώσει τα κίνητρα στους νέους να γίνουν πιο ενεργοί και να απαιτήσουν πιο δυναμικά τη θέση τους στην κοινωνία και την αγορά εργασίας.

Οι νέοι αποτελούν τη βάση και το σημαντικότερο πλούτο και κεφάλαιο για το μέλλον κάθε κοινωνίας. Όπως είπε και ο ίδιος ο ιδρυτής του “Θεάτρου Φόρουμ” AugustoBoal«να χτίσουν οι ίδιοι το μέλλον τους, αντί να το περιμένουν να έρθει».Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ξεναγηθούν σε ιστορικά σημεία της Καλαμάτας, καθώς μέρος του προγράμματος είναι η γνωριμία των συμμετεχόντων με τον ελληνικό πολιτισμό.

Μέσα από μεθόδους μη τυπικής μάθησης, βιωματικά – διαδραστικά εργαλεία και την καθοδήγηση επαγγελματιών εκπαιδευτών, αναμένουμε οι συμμετέχοντες να αναπτύξουν δεξιότητες που θα βελτιώσουν την καθημερινή εργασία τους με νέους και θα οδηγήσουν σε νέες καινοτόμες πρακτικές στο youthworking. Το σχέδιο κατάρτισηςCAST συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ Νεολαία.