Ένταξη στο ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ και όχι στο κλείσιμο την πυρηνελαιουργείων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Έχοντας επίγνωση της χρησιμότητας των πυρηνελαιουργείων καθώς αυτά συμβάλλουν στην διαφύλαξη του περιβάλλοντος, αφού παραλαμβάνουν τα υπολείμματα επεξεργασίας ελαιοκάρπου, θεωρούμε άτοπο να συζητάμε για το σφράγισμα ή την διακοπή λειτουργίας τους στην ευρύτερη περιοχή μας.

Καθώς όμως η όχληση από πυρηνελαιουργεία της περιοχής είναι εμφανής για άλλη μια χρονιά, προτείνουμε ως μέτρα για την αντιμετώπιση της ρύπανσης που παράγεται από τις μονάδες που δεν πληρούν τους κανόνες ορθής λειτουργίας τα παρακάτω:

Υποχρεωτική εγκατάσταση συστημάτων καταγραφής και παρακολούθησης αερίων εκπομπών στα απαγωγικά συστήματα των μονάδων.

Κυρίως όμως να τοποθετηθούν συστήματα καταγραφής αερίων ρύπων με την παράλληλη υποστήριξη on-line πληροφόρησης των «ευρημάτων» στις υπηρεσίες της Περιφέρειας και των οικείων Δήμων.

Να απαιτήσουμε την ένταξη της περιοχής στο ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ προκειμένου να ενισχυθεί ο Δήμος Μεσσήνης με σταθμούς παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας.

Τέλος και το σημαντικότερο μέτρο το οποίο θα δώσει και απαντήσεις στην τοπική κοινωνία που αγωνιά προβληματίζεται και αισθάνεται πως η πόλη της Μεσσήνης σταδιακά υποβαθμίζεται υπό το νέφος που την πνίγει ανάλογα και με την «διάθεση» του αέρα, είναι η διενέργεια επιδημιολογικής μελέτης προκειμένου να εξετασθεί αν οι εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων από τα εργοστάσια που γειτνιάζουν στην περιοχή έχουν επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.

Η τοπική αυτοδιοίκηση και η περιφέρεια δεν πρέπει να έχουν τον ρόλο του τιμωρού αλλά να συμβάλλουν σε σοβαρά ζητήματα κυρίως μέσα από την πρόληψη και την συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

Γιάννης Λάσκαρης

υποψήφιος δήμαρχος/επικεφαλής συνδυασμού «Επανεκκίνηση Δήμου Μεσσήνης»