Ένταση και διακοπή Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ένταση προκλήθηκε πριν από λίγο κατά την διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης με αποτέλεσμα ο πρόεδρος να ζητησει την διακοπή του.