Έτοιμο το τεχνικό δελτίο για την αναστήλωση του κάστρου Κυπαρισσίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με ανακοίνωση που υπογράφει ο Δήμαρχος Τριφυλίας κ. Κατσίβελας ενημερώνει ότι η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1916/19-07-2018 με κωδικό ΠΕΛ55, πρόσκλησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» του ΕΣΠΑ 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος – μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον», με τίτλο «Ενίσχυση της ελκυστικότητας των χώρων Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία)», προχώρησε στην Υποβολή Τεχνικού Δελτίου με αριθμό 54322, για την Ένταξη του έργου: «Στερέωση βραχωδών πρανών και θεμελίωσης των τειχών του Κάστρου Κυπαρισσίας στο Νομό Μεσσηνίας».

Το έργο ως γνωστόν αναζητεί χρηματοδότηση ενώ στην ανακοίνωσή του ο κ. Κατσίβελας τονίζει μεταξύ άλλων ότι:

“Θέλω ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας και την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την επίπονη προσπάθεια και βούλησή τους να διασωθεί το Κάστρο της Κυπαρισσίας”.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΖΙΚΑΣ