Αίτημα για κήρυξη ολόκληρου του Δήμου Καλαμάτας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας Παν. Νίκας υπέβαλε αίτημα προς το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Ταφύλλη να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης όλη η περιφέρεια του Δήμου Καλαμάτας, δεδομένων των σοβαρών ζημιών σε υποδομές όχι μόνο στην περιοχή των χωριών της Αλαγονίας, αλλά και στο Ελαιοχώρι και την υπόλοιπη ορεινή ζώνη, καθώς και στην περιοχή του κάμπου.