Αιτήσεις για τη συμμετοχή παιδιών στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 προβλέπεται να λειτουργήσουν στο Δήμο Καλαμάτας μέχρι και 15 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.

Ο Δήμος Καλαμάτας θα λειτουργήσει ένα Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες στο χώρο του ΚΕΦΙΑΠ, στο Ανατολικό Κέντρο, με παραχώρηση χώρων από το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, ένα Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών αθλητικών δραστηριοτήτων που θα εδρεύει στο Δημοτικό Στάδιο, καθώς και ΚΔΑΠ σε σχολικές μονάδες σε όλη την περιφέρεια του Δήμου, ανάλογα με τη ζήτηση.
Συγκεκριμένα, προγραμματίζεται να λειτουργήσουν ΚΔΑΠ σε χώρους των κάτωθι σχολικών μονάδων:

 • 1ο Δημοτικό Σχολείο
 • 6ο Δημοτικό Σχολείο
  8ο Δημοτικό Σχολείο
 • 9ο Δημοτικό Σχολείο
 • 10ο Δημοτικό Σχολείο
 • 14ο Δημοτικό Σχολείο
 • 18ο Δημοτικό Σχολείο
 • 21ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας
 •  Δημοτικό Σχολείο Άριος
 •  Δημοτικό Σχολείο Ασπροχώματος
 •  Δημοτικό Σχολείο Αρφαρών
 •  Δημοτικό Σχολείο Θουρίας
 •  Δημοτικό Σχολείο Λαιΐκων.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΗΤΕΡΕΣ

Καλούνται, λοιπόν, οι μητέρες κάθε οικογένειας, ως δικαιούχοι του προγράμματος, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας αίτηση απευθείας στην ιστοσελίδα www. eetaa.gr της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης, δηλαδή του φορέα που διαχειρίζεται το πρόγραμμα των ΚΔΑΠ.
Εναλλακτικά, ο Δήμος Καλαμάτας διαθέτει γραφείο στο χώρο του ΚΕΠ, Αριστομένους 28, ειδικά για αιτήσεις συμμετοχής στα ΚΔΑΠ, όπου από τις 8.00 έως τις 20.00 μπορεί μια μητέρα να υποβάλει την αίτησή της. Πληροφορίες δίδονται και με κλήση στον αριθμό 27213 60748 και – 749.
Σημειώνεται ότι πρόκειται για πρόγραμμα, το οποίο στηρίζεται με πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα ΚΔΑΠ θα δοθεί η δυνατότητα σε παιδιά, των οποίων οι οικογένειες δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια, να βρουν δημιουργική απασχόληση κατά τις απογευματινές ώρες με τον αθλητισμό, το χορό, τη μουσική, τα εικαστικά, τη ρομποτική, το σκάκι κ.λπ., ώστε να μην υστερούν σε κανένα τομέα, σε σχέση με παιδιά που έχουν τις σχετικές ευκαιρίες. Τα παιδιά θα απασχολούνται τουλάχιστον σε μία θεματική ενότητα.
Τα ΚΔΑΠ θα απασχολήσουν προσωπικό εξειδικευμένο στα αντικείμενα που θα περιλαμβάνουν και οι προσλήψεις θα γίνουν με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το ΑΣΕΠ.