Αλλάζει το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αλλαγές στο ωράριο των φαρμακείων, αυστηρά πρόστιμα, αλλά και σύσταση ειδικής επιτροπής στον ΕΟΠΥΥ, η οποία θα δίνει το πράσινο φως για την χορήγηση φαρμάκων που δεν κυκλοφορούν ακόμη στη χώρα μας προβλέπει για τον τομέα της Υγείας το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα των δανειστών για την τρίτη αξιολόγηση.

Όπως συμφωνήθηκε με τους δανειστές, τα φαρμακεία πρέπει να λειτουργούν υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον 40 ώρες εβδομαδιαίως.

Με απόφαση του αρμόδιου περιφερειάρχη που θα εκδίδεται έπειτα από συνεννόηση με τον φαρμακευτικό σύλλογο οι ώρες θα κατανέμονται ανάλογα με τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού.

Συμφωνήθηκε, επίσης, υποχρεωτική συμμετοχή στις διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις και συνεχής λειτουργία σε μία περιοχή, προκειμένου να μην παρατηρείται το φαινόμενο φαρμακεία να ανοίγουν σε τουριστικές περιοχές το καλοκαίρι και να κλείνουν τον χειμώνα.

Καινοτόμα φάρμακα

Στο πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνονται και διατάξεις που αφορούν τον νέο τρόπο αξιολόγησης των καινοτόμων φαρμάκων (Health Technology Assessment – ΗΤΑ).

Το έργο θα ασκείται από ειδική επιτροπή, η οποία θα γνωμοδοτεί προς το υπουργείο Υγείας σχετικά με το ποιά καινοτόμα φάρμακα πρέπει να αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ.

Η επιτροπή θα συνεκτιμά το κλινικό όφελος από τη χορήγηση του φαρμάκου, τις ήδη διαθέσιμες αποζημιούμενες θεραπείες, την αξιοπιστία των κλινικών μελετών και τη σχέση κόστους – αποτελεσματικότητας.

Ακτινολογικά εργαστήρια

Επίσης, το υπουργείο Υγείας επαναφέρει τα πληθυσμιακά κριτήρια στην αδειοδότηση των απεικονιστικών εργαστηρίων που εκπέμπουν ιοντίζουσες ακτινοβολίες (ακτινολογικά, αξονικοί τομογράφοι).

Οι σχετικές διατάξεις είχαν καταργηθεί το 2013 στο πλαίσιο ανοίγματος της αγοράς.