Αλλάζουν οι έδρες στο Δήμο Μεσσήνης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες για την αλλαγή στην κατανομή των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης, (σχετικό άρθρο του messinianews).

Μετά από εκδίκαση της ένστασης που είχε υποβληθεί αλλάζει ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού Δύναμη Δημιουργίας στη Δημοτική Ενότητα Αριστομένους και συνολικά στο Δήμο Μεσσήνης.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την τροποποίηση στην κατανομή των εδρών στις Δημοτικές Ενότητες Μεσσήνης και Αριστομένους. Ειδικότερα, κερδίζει μία έδρα η Δύναμη Δημιουργίας στη Δ.Ε. Αριστομένους ενώ χάνει μία στη Δ.Ε. Μεσσήνης.

Πιο συγκεκριμένα νέος δημοτικός σύμβουλος από τη Δ.Ε. Αριστομένους είναι ο Μπρατσιάκος Ιωάννης (Δύναμη Δημιουργίας) ενώ χάνει την έδρα ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Μεσσήνης, Θεοδωρακόπουλος Κωνσταντίνος (Αδέσμευτη κίνηση πολιτών Δήμου Μεσσήνης).

Αυτό όμως φέρνει και αλλαγή στην κατανομή των εδρών στη Δ.Ε. Μεσσήνης, με αποτέλεσμα να χάνει την έδρα του ο Σάκης Βλαχοδημητρόπουλος από τη Δύναμη Δημιουργίας και να επανέρχεται στο Δ.Σ. Μεσσήνης ο Νίκος Κοτταρίδης από την Αδέσμευτη κίνηση πολιτών Δήμου Μεσσήνης.

Η κατανομή των εδρών με βάση της αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν έχει ως εξής :

ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Εκλογική Περιφέρεια Αιπείας     2               (2)      1                 (1)
Εκλογική Περιφέρεια Ανδρούσης     1               (1)      2                 (2)
Εκλογική Περιφέρεια Αριστομένους     2               (1)      1                 (2)
Εκλογική Περιφέρεια Βουφράδων     1               (1)      0                 (0)
Εκλογική Περιφέρεια Ιθώμης     2               (2)      1                 (1)
 Εκλογική Περιφέρεια Μεσσήνης     6               (7)      6                 (5)
 Εκλογική Περιφέρεια Πεταλιδίου     3               (3)      2                 (2)
Εκλογική Περιφέρεια Τρικόρφου     0               (0)      1                 (1)
Σύνολο Εδρών    17              (17)    14                 (14)

∗ Αναφέρονται μόνο οι συνδυασμοί στους οποίους επήλθαν αλλαγές. Στις παρενθέσεις είναι η αρχική κατανομή των εδρών.