Ενδεχόμενο αλλαγής στην κατανομή των εδρών στο Δήμο Μεσσήνης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αιτήσεις επανακαταμέτρησης  τόσο σε ψηφοδέλτια συνδυασμών όσο και σε σταυρούς υποψηφίων  υποβλήθηκαν στο πρωτοδικείο

Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένονται αλλαγές στην κατανομή των εδρών που δικαιούται ο κάθε συνδυασμός ως προς τις δημοτικές ενότητες σε σχέση με την αρχική κατανομή.
Σύμφωνα με τα αρχικά αποτελέσματα η κατανομή των εδρών έχει ως εξής :
ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Επανεκκίνηση για το Δήμο Μεσσήνης
Εκλογική Περιφέρεια Αιπείας 2 1 0 0
Εκλογική Περιφέρεια Ανδρούσης 1 2 0 0
Εκλογική Περιφέρεια Αριστομένους 1 2 0 0
Εκλογική Περιφέρεια Βουφράδων 1 0 0 0
Εκλογική Περιφέρεια Ιθώμης 2 1 0 0
 Εκλογική Περιφέρεια Μεσσήνης 7 5 1 1
 Εκλογική Περιφέρεια Πεταλιδίου 3 2 0 0
Εκλογική Περιφέρεια Τρικόρφου 0 1 0 0
Συνολο Εδρών 17 14 1 1

 

Περισσότερα σε λίγο.