Ανάρτηση Πολεοδομικής Μελέτης Μ. Μαντίνειας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αναρτήθηκε από το Δήμο Καλαμάτας η Πολεοδομικής Μελέτης περιοχής Μικρής Μαντίνειας.

Ο Δήμος (Διεύθυνση Πολεοδομίας, Τμήμα Χωροταξίας & Πολεοδομικού Σχεδιασμού) καλεί τους κυρίους ή νομείς ακινήτων της περιοχής Μικρής Μαντίνειας του Δήμου Καλαμάτας, Π.Ε. Μεσσηνίας να προσέλθουν:

  • Κατά τις ημέρες Τρίτη και Πέμπτη στο Κοινοτικό γραφείο Μ. Μαντίνειας (παλιό Δημοτικό Σχολείο), ώρες 10.00 π.μ.-14.00 μ.μ.
  • Κατά τις ημέρες Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή ώρες 10.00 π.μ. έως 14.30 μ.μ., όροφος 1, κτήριο Β, γραφείο 221 Δημαρχείο Καλαμάτας (Αθηνών 99)

Εντός προθεσμίας 15 ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας, προκειμένου:

  • Να ενημερωθούν σχετικά με την Πολεοδομική Μελέτη Μικρής Μαντίνειας
  • Να υποβάλουν δηλώσεις ιδιοκτησίας μαζί με τα στοιχεία: τίτλους, πιστοποιητικά μεταγραφής, ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδικήσεων και κατασχέσεων, τοπογραφικό διάγραμμα και
  • Να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις.

Στην υπό ανάρτηση μελέτη έχουν επέλθει οι απαραίτητες τροποποιήσεις και προσαρμογές που απορρέουν από την οριοθέτηση των ρεμάτων και την μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας, προκειμένου να είναι εφικτή η έγκρισή της.

Πινακίδα 1

Πινακίδα 2

Πινακίδα 3

Πινακίδα 4

Πινακίδα 5

Πινακίδα 6

Πινακίδα 7

Πινακίδα 8

Πινακίδα 9

Πινακίδα 10

ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ