Αναβάθμιση σε υποδομές και δυναμικό της Νοσηλευτικής μονάδας Κυπαρισσίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Την αναβάθμιση των ποιοτικών παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες συνεχίζει απρόσκοπτα η Νοσηλευτική μονάδα της Κυπαρισσίας που εξυπηρετεί πλέον περισσότερους από 60.000 κατοίκους εκτός της Τριφυλίας, την Πυλία, αλλά και την νότια Ηλεία μέχρι την Ζαχάρω.

Η προοπτική μετεξέλιξης είναι διαρκής εκτός από την πρόσληψη ιατρικού και νοσηλευτικό προσωπικού, με ιατρικομηχανολογικό εξοπλισμό όπως το νέο μηχάνημα οστεικής πυκνότητας αλλά και την παρουσία νεφρολόγου στην πιστοποιημένη μονάδα Τεχνητού νεφρού. Σε όλα τα μέτωπα μάλιστα καταβάλλει διαρκή αγώνα τόσο ο Διοικητής της μονάδας Παναγιώτης Μπασιάκος όσο και το φιλότιμο ιατρικό νοσηλευτικό, βοηθητικό, διοικητικό προσωπικό που λαμβάνει τα εύσημα από τους πολίτες.

ΕΥΣΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ

Αυτή την φορά όπως πληροφορηθήκαμε από επίσημο έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου από τις 1/3/2019 η διοίκηση του Νοσοκομείου απέσπασε τα συγχαρητήρια για την επιτυχή «ολοκλήρωση του έργου που αφορά την αποπεράτωση εκτέλεσης σκοπού Κοινοφελούς Περιουσίας Μαρινας Αριδά σύζυγος Αναστασίου» με το κληροδότημα που αξιοποιείται προς όφελος των υπηρεσιών του ιδρύματος.

Μάλιστα η διοίκηση έχει ολοκληρωμένο φάκελο για την αξιοποίηση και ανάδειξη της περιουσίας του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας με τα ακίνητα που βρίσκονται στην αγορά επί των οδών 25ης Μαρτίου και Χριστιανουπόλεως.

Τέλος να σημειώσουμε ότι το ενδιαφέρον για την διαρκή προκήρυξη θέσεων συνεχίζεται ενώ αποτελεί ευτύχημα το γεγονός ότι σχεδιάζεται η επέκταση του ιδρύματος σε ιδιόκτητο χώρο, καθώς εξυπηρετεί μεγάλες ανάγκες προς όφελος όχι μόνο του λαού της Δυτικής Μεσσηνίας αλλά και μέρους της Ηλείας και Ολυμπίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΖΙΚΑΣ