Αναβολή εκδήλωσης στην Πύλο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας ΑΑΕ ΟΤΑανακοινώνει ότι αναβάλλεται για τεχνικούς λόγους η αυριανή(17-04-2019) ενημερωτική εκδήλωση που είχε προγραμματιστεί στην Πύλο με αντικείμενο: «1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»στο πλαίσιο υλοποίησης του Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Η πραγματοποίηση της εν λόγω εκδήλωσης μετατίθεται χρονικά και θα διεξαχθεί σε νέα ημερομηνία που θα ανακοινωθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες.