Ανοιχτά τα προαύλια των σχολείων Ιούλιο και Αύγουστο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με Απόφαση του Δημάρχου, δόθηκε από την 1η Ιουλίου 2017 η δυνατότητα άθλησης των παιδιών σε σχολικούς χώρους στην Καλαμάτα, κατά τη θερινή περίοδο. Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα – με ευθύνη των γονέων τους – να αθλούνται σε προαύλια σχολείων μεταξύ 17.30 και 22.00, καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Σάββατο.

Οι σχολικοί χώροι ανοίγουν και κλείνουν με τη φροντίδα σχολικών φυλάκων.
Τα παιδιά μπορούν να αθληθούν στους εξής σχολικούς χώρους:

Α/Α

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

1

1ο ΓΕΛ

ΙΟΥΛΙΟΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

Σαμπαζιώτη Δήμητρα (Σχ. Φυλ.)

Κομπότης Επαμ. (Σχ. Φυλ.)

2

8ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΙΟΥΛΙΟΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

Δέδε Αικατερίνη (Σχ. Φυλ.)

Κομπότης Επαμ. (Σχ. Φυλ.)

3

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΙΟΥΛΙΟΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

Κάρκαλης Παναγιώτης (Σχ. Φυλ.)

Χρονοπούλου Ελένη (Σχ. Φυλ.)

4

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ& 3ο ΓΕΛ

ΙΟΥΛΙΟΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

Γιαννιού Παναγιώτα (Σχ. Φυλ.)

Χαρλέπα Σταυρούλα (Σχ. Φυλ.)

5

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΙΟΥΛΙΟΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

Αργυράκης Γεώργιος (Σχ. Φυλ.)

Τζουμάνης Ιωάννης (Σχ. Φυλ.)

6

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΙΟΥΛΙΟΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

Αργυράκης Γεώργιος (Σχ. Φυλ.)

Τζουμάνης Ιωάννης (Σχ. Φυλ.)

7

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΙΟΥΛΙΟΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

Νικολακόπουλος Δ. (Σχ. Φυλ.) Καλογεροπούλου Ασπ. (Σχ. Φυλ.)

8

7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΙΟΥΛΙΟΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

Νικολακόπουλος Δ. (Σχ. Φυλ.)       Καλογεροπούλου Ασπ. (Σχ. Φυλ.)

9

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΙΟΥΛΙΟΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

Αλεξανδροπούλου Σταυρ. (Σχ. Φυλ.), Μάντη Αλεξάνδρα  (Σχ. Φυλ.)

10

13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΙΟΥΛΙΟΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

Αλεξανδροπούλου Σταυρ. (Σχ. Φυλ.), Μάντη Αλεξάνδρα  (Σχ. Φυλ.

Ο γενικός συντονισμός του προγράμματος έχει ανατεθεί στο Δημήτριο Αναστασόπουλο, υπεύθυνο σχολικών κτηρίων του Δήμου Καλαμάτας.