Αντικατάσταση αγωγού νερού από το Πήδημα μέχρι τ’ Αρφαρά

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στο πρόγραμμα «Φιλόδημος» θα ενταχθεί από το Δήμο Καλαμάτας και τη ΔΕΥΑΚ το έργο με τίτλο «Αντικατάσταση αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές Πηδήματος στην Τ.Κ. Αρφαρών».

Πρόκειται για παρέμβαση αντικατάστασης του παλαιού αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές του Πηδήματος στην Τοπική Κοινότητα Αρφαρών.

Ο παλαιός αγωγός είναι ανεπαρκούς διατομής και παρουσιάζει μεγάλη συχνότητα βλαβών.

Ο νέος αγωγός θα καλύπτει τις ανάγκες για την επόμενη τεσσαραντακονταετία, θα εγκατασταθεί κάτω από την οδό Πηδήματος – Αρφαρών, θα είναι διατομής Φ200 έως Φ225 και συνολικού μήκος 3.200 μέτρων.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού, θα τοποθετηθούν και δύο νέες υποβρύχιες αντλίες στην υπάρχουσα υδρομάστευση.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 500.000 € πλέον ΦΠΑ.