Απαγόρευση καύσης αγροτικών εκτάσεων από 1η Μαΐου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/2018 Πυροσβεστική Διάταξη του Διοικητή της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Πελοποννήσου, απαγορεύεται, λόγω αυξημένης επικινδυνότητας, από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου 2018, η χρήση πυρός στις παρακάτω περιοχές:

1.    στα δάση και  τις δασικές εκτάσεις,
2.    στις χορτολιβαδικές εκτάσεις καθώς και σε βραχώδεις πετρώδεις εκτάσεις που βρίσκονται σε πεδινά, σε ανώμαλα εδάφη και λόφους.
Επίσης απαγορεύεται κατά την ίδια χρονική περίοδο, η καύση αγροτικών εκτάσεων, χωρίς την έκδοση άδειας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία και αφού ληφθούν τα μέτρα που ορίζει ο νόμος [πυροσβεστική διάταξη 9/2000 ΦΕΚ 1459/Β/2000, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 9Α/2005 πυροσβεστική διάταξη (ΦΕΚ 1554/Β/2005) και ισχύει].