Απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών για αντιπλημμυρικά έργα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Από τη Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας καλούνται οι παρακάτω φερόμενοι ιδιοκτήτες:

1.Παναγιώτης & Μαρία Πατσαρίνου
2.Μαρίνος & Μαρία Αθανασοπούλου
3.Δημήτριος Κασκούτης
4.Θεόδωρος Φαββατάς
5.Μαγδαληνή Ψύχαλου & Μαρία Αθανασοπούλου
6.Σταυρούλα Κράλλη
7.Κων/νος Μούστος
8.Γεώργιος Βερίκιος
9.Δημήτριος Τσώκος
10.Ιωάννης Γεωργανάς
11.Κων/νος Δούσης
12.Παναγιώτης Ντουφεξής
13.Ευσταθία Γεωργανά
14.Ιωάννης Κοκκορόγιαννης
15.Παναγιώτης Δούσης
16. Ι.Μ. Μεγίστης Λαύρας – Άθως
17.Παναγιώτης Δικαίος
18.Αθανασία & Νικόλαος Γιαννακόπουλος
19.Μαρία & Ελευθερία Μούστου
20.Κων/νος Σαούτης
21.Γεώργιος Κοκκορόγιαννης
22.Ιουλία Γεωργακοπούλου
23.Σταματία Μπίτσικα
24.Ιωάννης & Γεώργιος Γεωργανάς
25.Κων/νος & Μαρία Πατσαρίνου
26.Δημήτριος Μούστος

να προσέλθουν τη Δευτέρα 29/10/2018 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., Σπάρτης 46, προκειμένου να λάβουν γνώση για την απαλλοτρίωση των ιδιοκτησιών που αφορούν στην κατασκευή του έργου «Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Ομβρίων Οδού Αθηνών – Νέας Εισόδου στο τμήμα από Θουρία έως Νέδοντα ποταμό του Δήμου Καλαμάτας Α΄ Φάση».

Πληροφορίες: Νίκη Αφαλέα, τηλέφωνο: 27213 60867 και στους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Σπερχογείας και Θουρίας.