Απολογισμός δράσεων Διεύθυνσης Μεταφορών της Π. Ε. Μεσσηνίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, με γνώμονα την  καλύτερη δυνατή και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών, που αποτελεί προτεραιότητα για την Περιφέρεια Πελοποννήσου  λειτούργησε κατά τους θερινούς μήνες, παρά την αυξημένη κίνηση, χωρίς προβλήματα.

Ενδεικτικά απαριθμούνται οι παρακάτω κυριότερες δράσεις:

  • Έκδοση νέων αδειών οδήγησης, αναθεωρήσεις, αντικαταστάσεις μετατροπές κ.λ.π άνω των 2000.
  • Έκδοση Δελτίων Εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών, άνω των 1000.
  • Διεξαγωγή θεωρητικών εξετάσεων για περισσότερους από 1500 επαγγελματίες και ερασιτέχνες υποψηφίους οδηγούς.
  • Διεξαγωγή πρακτικών  εξετάσεων για περισσότερους από 850 επαγγελματίες και ερασιτέχνες υποψηφίους οδηγούς.
  • Τέθηκαν σε κυκλοφορία 540 νέα οχήματα, ενώ απεσύρθησαν από την κυκλοφορία 280 οχήματα.
  • Μεταβιβάστηκαν 1700  φορτηγά, επιβατικά, κ.λ.π αυτοκίνητα, συμπεριλαμβανομένων των δικύκλων.
  • Στο Δημόσιο Κ.Τ.Ε.Ο διενεργήθηκαν 350 τεχνικοί έλεγχοι σε ελαφρά και βαρέα οχήματα.

Υπενθυμίζουμε δε, ότι παράλληλα διεκπεραιώνονταν και οι τρέχουσες υποθέσεις της Υπηρεσίας.

Όλα τα παραπάνω έγιναν με μοναδικό στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη και από τη θέση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Μεταφορών, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας και την Διοίκηση της Περιφέρειας, που συνεργάστηκαν αρμονικά, ώστε να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα.