Αποποιήσεις εκλογής σε κοινότητες του Δήμου Καλαμάτας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με δηλώσεις που κατέθεσαν στο Δήμο Καλαμάτας, αποποιούνται την εκλογή τους οι εξής:

1. Αριστείδης Δημ. Γεωργακίλας, που είχε εκλεγεί Σύμβουλος της Κοινότητας Καλαμάτας
2. Γεώργιος Ηλ. Φαββατάς, που είχε εκλεγεί Σύμβουλος της Κοινότητας Αμφείας
3. Αθανάσιος Νικ. Δρακόπουλος, που είχε εκλεγεί αναπληρωματικός Σύμβουλος της Κοινότητας Αριοχωρίου και επρόκειτο να καταλάβει τη θέση αποβιώσαντος.

Τις θέσεις τους θα καταλάβουν οι επόμενοι κατά σειράν αναπληρωματικοί των οικείων συνδυασμών.

Πηγή