Αποτελέσματα Δήμου Δυτικής Μάνης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Β’ Κυριακή
Τελευταία ενημέρωση
2/6/2019, 23:41
Ενσωμάτωση
100% 
Συμμετοχή
40,79%
                                                             Ποσοστό               Ψήφοι
  1. Γιαννημάρας Δημήτριος              50,56                     1891
  2. Μαραμπέας Ιωάννης                   49,44                     1849