Αποτελέσματα Δήμου Καλαμάτας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Β’ Κυριακή

Τελευταία ενημέρωση
3/6/2019, 00:50

Ενσωμάτωση
100% (143/ 143 ΕΤ)

Εγγεγραμμένοι
67.540

Έγκυρα
95,46%

Άκυρα
1,90%

Συμμετοχή
41,42%

Λευκά
2,64%

                                                            Ποσοστό                Ψήφοι

  1. Βασιλόπουλος Αθανάσιος           50,52 %                13.494 
  2. Κοσμόπουλος Βασίλειος              49,48 %               13.214