Αποτελέσματα Μεσσηνίας στο 99,80%

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με ενσωμάτωση 99,80% (509/510 ΕΤ) τα αποτελέσματα στον νομό Μεσσηνίας έχουν ως εξής: