Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αποφάσεις για σειρά σημαντικών θεμάτων έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου που συνεδρίασε σήμερα Τρίτη 18 Ιουλίου.

Μεταξύ άλλων, στην εν λόγω συνεδρίαση η Επιτροπή ενέκρινε την διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος παροχής 8.000 κυβικών μέτρων ανά ώρα καθώς και ομαλού εκκινητή στο κεντρικό αντλιοστάσιο του Ανάβαλου, στο Κιβέρι, προϋπολογισμού 1.395.000 ευρώ.

Ενέκρινε επίσης και το πρακτικό δημοπρασίας για το προϋπολογισμού 100.000 ευρώ έργο συντήρησης του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου στην Αργολίδα.

Προέβη ακόμα στην έγκριση του πρακτικού ‘δικαιολογητικών κατακύρωσης’ της επιτροπής διεξαγωγής ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων) για το προϋπολογισμού 220.000 ευρώ έργο καθαρισμού πρανών, τάφρων και νησίδων στο οδικό δίκτυο της Κορινθίας, για το 2023.

Στη σημερινή συνεδρίασή της, εξ άλλου, η Επιτροπή ενέκρινε και την διενέργεια διαγωνισμού δημοπρασίας α) του με προϋπολογισμό 300.000 ευρώ έργου βελτίωσης και συντήρησης του τμήματος Χώρα – Πυργάκι – Φλόκα – Γαργαλιάνοι της 9ης εθνικής οδού και β) του με προϋπολογισμό 70.000 ευρώ έργου βελτίωσης του δρόμου Ριζόμυλος – Δάρα – Δροσιά, στη Μεσσηνία.

Επίσης, προέβη στην έγκριση των όρων της προκήρυξης που θα διενεργηθεί από την Π.Ε. Μεσσηνίας με αντικείμενο την χορήγηση 38 νέων αδειών παραγωγών πωλητών υπαίθριου εμπορίου με τις αντίστοιχες θέσεις δραστηριοποίησης και 10 θέσεων δραστηριοποίησης σε υφιστάμενους παραγωγούς πωλητές, σε Λαϊκές Αγορές των Δήμων Καλαμάτας, Μεσσήνης και Δυτικής Μάνης.

Ακόμα, η Επιτροπή ενέκρινε την διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για επείγουσες εργασίες συντηρήσεων και αποκατάστασης βλαβών, προϋπολογισμού 300.000 ευρώ, με στόχο την ασφάλεια του οδικού δικτύου της Αρκαδίας.

Τέλος, μεταξύ άλλων, από την Οικονομική Επιτροπή εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις και ο ισολογισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου της 31ης Δεκεμβρίου 2018.