Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αποφάσεις για σειρά σημαντικών θεμάτων έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου που συνεδρίασε σήμερα Τρίτη 8 Αυγούστου.

Μεταξύ άλλων, στην εν λόγω συνεδρίαση η Επιτροπή ενέκρινε την διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με αντικείμενο τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για το προϋπολογισμού 2.195.419,81 ευρώ έργο μεταφοράς νερού από την διώρυγα Ανάβαλου (Υ14) στην περιοχή της Ασίνης (τμήμα Αρια έως δεξαμενή Ταλιώτη Νο1).

Ακόμα, ενέκρινε το 1ο πρακτικό δημοπρασίας, στο πλαίσιο της ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, για το έργο συντήρησης και βελτίωσης του δρόμου Μονεμβασιά – Αγιος Φωκάς, προϋπολογισμού 1.250.000 ευρώ.

Επίσης προέβη στην ανάδειξη προσωρινού αναδόχου στον ηλεκτρονικό, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, διαγωνισμό για αντιπλημμυρικά έργα στη Μεσσηνία (2023), προϋπολογισμού 300.000 ευρώ.

Η Επιτροπή, ακόμα, ενέκρινε το 1ο πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής στη ανοιχτή, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, διαδικασία για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου στο προϋπολογισμού 200.000 ευρώ έργο αποκατάστασης της 26ης επαρχιακής οδού Μεσσηνίας, στο τμήμα Αετός – Μοναστήρι – Πολυθέα – Κρυονέρι.

Τέλος, μεταξύ άλλων, στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή προέβη στην ανάδειξη προσωρινού αναδόχου στον ηλεκτρονικό, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, διαγωνισμό για υπηρεσίες συντήρησης και λειτουργίας των αντλιοστασίων και του φράγματος του ΓΟΕΒ Παμίσου για το 2023, με προϋπολογισμό 80.000 ευρώ.