Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αποφάσεις για σειρά σημαντικών θεμάτων έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου που συνεδρίασε σήμερα Τρίτη 22 Αυγούστου.

Μεταξύ άλλων, στην εν λόγω συνεδρίαση η Επιτροπή ενέκρινε την 3η πρόσκληση της Π.Ε. Μεσσηνίας με αντικείμενο την υποβολή οικονομικών προσφορών σχετικά με την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023 – 2024.

Ενέκρινε επίσης την δημοπράτηση, με προϋπολογισμό 90.000 ευρών, των εργασιών αποχιονισμού στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Κορινθίας για την περίοδο 2023 – 2024, καθώς και το πρακτικό ελέγχου της Επιτροπής Αγροτικού Εξηλεκτρισμού νομού Κορινθίας για το 2023.

Ακόμα, στη σημερινή της συνεδρίαση η Επιτροπή προέβη στην έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το προϋπολογισμού 250.000 ευρώ έργο συντήρησης και βελτίωσης, κατά τμήματα, της επαρχιακής οδού Λεωνίδιο – Κοσμάς προς Παλαιοχώρι – Αγιο Βασίλειο.

Η Οικονομική Επιτροπή προέβη, εξ άλλου, στην ανάδειξη προσωρινού μειοδότη στο προϋπολογισμού 230.000 ευρώ έργο αποκατάστασης της βατότητας στην επαρχιακή οδό Τρίπολη – Νεστάνη – Σάγκα.

Τέλος, μεταξύ άλλων, στη συνεδρίασή της σήμερα η Επιτοπή προχώρησε στην ανάδειξη οριστικού μειοδότη στο με προϋπολογισμό 300.000 ευρώ έργο συντήρησης και βελτίωσης, κατά τμήματα, του δρόμου Ελληνικό – Μονή Προδρόμου – Στεμνίτσα.