Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αποφάσεις για σειρά σημαντικών θεμάτων έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου που συνεδρίασε σήμερα Τρίτη 29 Αυγούστου.

Μεταξύ άλλων, στην εν λόγω συνεδρίαση η Επιτροπή ενέκρινε το πρώτο πρακτικό της μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων) δημοπρασίας για το προϋπολογισμού 380.000 ευρώ έργο συντήρησης της επαρχιακής οδού 22 Αρεόπολη – Οίτυλο προς Καρδαμύλη.

Ακόμα, προέβη στην κατακύρωση προσωρινού αναδόχου στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού -μέσω του ΕΣΗΔΗΣ- για τη συντήρηση και λειτουργία των αντλιοστασίων και του φράγματος του ΓΟΕΒ Παμίσου, έργο προϋπολογισμού 80.000 ευρώ.

Τέλος, μεταξύ άλλων, η Επιτροπή προέβη στην ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για το προϋπολογισμού 40.000 ευρώ έργο που αφορά στην ολοκλήρωση της κατασκευής του γηπέδου της ΕΠΣ Αρκαδίας, στη Νεστάνη του Δήμου Τρίπολης.