Απόδοση 25% των εισπράξεων της Λαϊκής Αγοράς Καλαμάτας α’ εξαμήνου 2023 στην Περιφέρεια

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας Α.Ε Ο.Τ.Α ενέκρινε με την υπ’ αριθμ. 27/29-06-2023 ομόφωνη απόφασή του, την απόδοση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ποσοστού 25% των εσόδων που εισπράχθηκαν από το ανταποδοτικό τέλος των προσερχόμενων στη Λαϊκή Αγορά Καλαμάτας από την 01-01-2023 έως την 30-06-2023, που αντιστοιχεί στο ποσό των 12.659,36 €.