«ΑΡΤΟΣ – ΟΙΝΟΣ – ΕΛΑΙΟΝ 2019» στα τέλη Αυγούστου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Από τις 23 έως τις 25 Αυγούστου 2019 θα πραγματοποιηθεί η 8η Παρουσίαση Αγροτικών και Τοπικών Προϊόντων «Άρτος, Οίνος Έλαιον» 2019», στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων. Αυτό αποφασίσθηκε μεταξύ άλλων στην χθεσινοβραδινή συνεδρίαση (Πέμπτη 6 Ιουνίου) του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας. Εγκρίθηκαν, επίσης, οι δαπάνες της διοργάνωσης και η ανάθεσή της σε εταιρεία κατόπιν διαγωνισμού.

Σημειώνεται ότι, κατά τη διάρκεια της έκθεσης, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τα ποιοτικά αγροτοδιατροφικά μας προϊόντα, το λαϊκό μας πολιτισμό και τις παραδόσεις μας. Το «Άρτος-Οίνος-Έλαιον 2019» θα περιλάβει δρώμενα , πολιτιστικές εκδηλώσεις και εκδηλώσεις από Συλλόγους και από εθελοντές.

Πηγή: Δήμος Καλαμάτας