«Αυτοψία Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Μ. στην περιοχή του Ασπροχώματος»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Αυτοψία πραγματοποίησε σήμερα ο Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας, κ. Ανδρέας
Τσουκαλάς, στο έργο ασφαλτοστρώσεων με τίτλο : «ΜΕΤΡΑΒΕΛΤΊΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΉΣ
ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΏΝ ΟΔΏΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΊΑΣ», Προϋπολογισμού : 3.115.000,00 €.,
που εκτελεί η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας. Η εργολαβία ξεκίνησε από την περιοχή του Ασπροχώματος, με παρεμβάσεις από τη Γέφυρα του ποταμού Άρι Κόμβο Ασπροχώματος Κόμβο Ζαφείρη, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν αντίστοιχες παρεμβάσεις και σε άλλα σημεία του οδικού δικτύου.
Η βελτίωση οδικής ασφάλειας είναι προτεραιότητα για την Περιφερειακή Αρχή και η
κατεύθυνση προς τους αναδόχους είναι η άρτια ολοκλήρωση του έργου και η αυστηρή τήρηση του χρονοδιαγράμματος.
!Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Μεσσηνίας