Βελτίωση αγροτικών δρόμων στην Μεσσήνη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Tην ένταξη του έργου με τίτλο: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας» στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, ανακοίνωσε ο Δήμος Μεσσήνης.

Το έργο, που έχει συνολικό προϋπολογισμό 868.000 ευρώ, έχει ως φυσικό αντικείμενο τη υπαρχόντων βελτίωση – ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων που βρίσκονται στις Τοπικές Κοινότητες Αβραμιού, Στρεφίου και Πανιπερίου.

Πιο συγκεκριμένα , προβλέπονται :
Α) Τ.Κ. ΑΒΡΑΜΙΟΥ : Η μελετώμενη αγροτική οδός Αβραμιού, έχει κατεύθυνση από Βόρεια προς Νότια και χωροθετείται νότια του Οικισμού Αβραμιού. Το μέσο υψόμετρο της περιοχής μελέτης είναι 45,00 μέτρα. Η υπάρχουσα χωμάτινη οδός έχει μέσο πλάτος 3,50 μέτρα, σε όλο το μήκος της. Ο κυκλοφοριακός φόρτος είναι μεγάλος τους θερινούς και τους φθινοπωρινούς μήνες λόγω των αγροτικών καλλιεργειών, ενώ τον υπόλοιπο χρόνο έχει μέτριο κυκλοφοριακό φόρτο. Το μήκος της οδού είναι 1038,13 μέτρα.

Β) Τ.Κ ΣΤΡΕΦΙΟΥ : Η μελετώμενη αγροτική οδός Στρεφίου έχει κατεύθυνση από Δυτικά προς Ανατολικά και χωροθετείται δυτικά του Οικισμού Στρέφι. Το μέσο υψόμετρο της περιοχής μελέτης είναι 235,00 μέτρα. Η υπάρχουσα χωμάτινη οδός έχει μέσο πλάτος 3,50 μέτρα, σε όλο το μήκος της. Ο κυκλοφοριακός φόρτος είναι μεγάλος τους θερινούς και
τους φθινοπωρινούς μήνες λόγω των αγροτικών καλλιεργειών, ενώ τον υπόλοιπο χρόνο έχει μέτριο κυκλοφοριακό φόρτο. Το μήκος της οδού είναι 2743,50 μέτρα.

Γ) Τ.Κ. Πανιπερίου: Η μελετώμενη αγροτική οδός Πανιπερίου, έχει κατεύθυνση από Νοτιοανατολικά προς Βορειοδυτικά και χωροθετείται ανατολικά του Οικισμού Πανιπέρι. Το μέσο υψόμετρο της περιοχής μελέτης είναι 100,00 μέτρα. Η επιφάνεια κυκλοφορίας της υπάρχουσας οδού είναι παλαιά καταστραμμένη άσφαλτος, στο σύνολο της επιφάνειάς
της. Η υπάρχουσα άσφαλτος έχει καταστραφεί λόγω της έλλειψης αποστράγγισης – αποχέτευσης ομβρίων του καταστρώματος της οδού σε συνάρτηση με την κυκλοφορία βαρέων αγροτικών οχημάτων και της ανυπαρξίας οδοστρωσίας κάτωθεν του ασφαλτικού. Η υπάρχουσα οδός έχει μέσο πλάτος 4,00 έως 5,00 μέτρα, σε όλο το μήκος της. Ο
κυκλοφοριακός φόρτος είναι μεγάλος τους θερινούς και τους φθινοπωρινούς μήνες λόγω των αγροτικών καλλιεργειών, ενώ τον υπόλοιπο χρόνο έχει μέτριο κυκλοφοριακό φόρτο. Το μήκος της μελετώμενης οδού είναι 1332,84 μέτρα.

Ο Δήμος Μεσσήνης συνεχίζει συστηματικά και αποτελεσματικά να αξιοποιεί στο έπακρον κάθε πηγή χρηματοδότησης και να εξασφαλίζει σημαντικούς οικονομικούς πόρους με αποκλειστικό σκοπό την ποιοτική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε κάθε κοινωνική και οικονομική τάξη του Δήμου μας.