Γενική Συνέλευση Ένωσης Γονέων & Κηδεμόνων συλλόγων Καλαμάτας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

      Καλούνται οι εκπρόσωποι  στην ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ  ΓΟΝΕΩΝ  ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ των ΣΥΛΛΟΓΩΝ  ΓΟΝΕΩΝ  ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 και ώρα 18:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου δημοτικού σχολείου Καλαμάτας (Παλαιολόγου & Καλλιπατείρας),  με θέματα:

  1. Διοικητικός Απολογισμός διετίας 2018-2019 – Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη
  2. Οικονομικός Απολογισμός διετίας 2018-2019 – Προϋπολογισμός 2019
  3. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής
  4. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για την διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη νέων οργάνων (Δ.Σ., Εξελεγκτικής Επιτροπής) και εκπροσώπων της Ένωσης στην ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ και στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
  5. Διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη νέων οργάνων (Δ.Σ., Εξελεγκτικής Επιτροπής) και εκπροσώπων της Ένωσης στην ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ και στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 2 του καταστατικού η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν κατά την έναρξη των εργασιών της υπάρχουν τα περισσότερα μέλη από όσα έχουν οριστεί και πρέπει να πάρουν μέρος εκπρόσωποι που εκπροσωπούν το 1/3 τουλάχιστον των Συλλόγων-μελών της Ένωσης. Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση, επαναληπτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 και ώρα 18:00 στο ίδιο μέρος με τα ίδια θέματα, με τις ίδιες προϋποθέσεις απαρτίας. Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά τη δεύτερη σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση, η Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 3 Απριλίου 2019 και ώρα 18:00 στο ίδιο μέρος με τα ίδια θέματα με τις ίδιες προϋποθέσεις απαρτίας. Στην περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται με τις ίδιες προϋποθέσεις απαρτία κατά την τρίτη σύγκληση, με το 1/3 τουλάχιστον των Συλλόγων-μελών της Ένωσης, το Δ.Σ. της Ένωσης θεωρείται ότι εκλέγεται νομίμως, αλλά η Ένωση δεν θα εκπροσωπείται στην Ομοσπονδία Γονέων, εκτός αν το Δ.Σ. αποφασίσει την επαναπροκήρυξη εκλογών για την επίτευξη των προϋποθέσεων απαρτίας που ορίζεται παραπάνω, πάντα στις νόμιμες προθεσμίες.

 

ΤΟ Δ.Σ.