Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων εντός ΕΕ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στις 25 Μαΐου 2018 τίθεται σε εφαρμογή, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που ψηφίστηκε τον Απρίλιο 2016.

Με θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του εν λόγω Κανονισμού στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 15 Μαΐου  στις Βρυξέλλες, Διακοινοβουλευτική Συνεδρίαση της Επιτροπής θεμελιωδών Δικαιωμάτων, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου. Το Ελληνικό Κοινοβούλιο εκπροσώπησε η Βουλευτής Μεσσηνίας Παναγιώτα Κοζομπόλη.

Η Βουλευτής στην παρέμβασή της, μεταξύ άλλων τόνισε ότι οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις κατέστησαν αναγκαία την αντικατάσταση του ισχύοντος από το 1995 – που το διαδίκτυο ήταν ελάχιστα διαδομένο- νομικού πλαισίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, από έναν κανονισμό, που θα είναι συνεκτικός,   ενιαίος για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και θα εφαρμόζεται ομοιόμορφα. Ο νέος Κανονισμός της ΕΕ ρυθμίζει την επεξεργασία από άτομα, εταιρείες ή οργανισμούς των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αποτελεί ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών στην ψηφιακή εποχή και την απλούστευση των κανόνων για τις επιχειρήσεις στην ψηφιακή αγορά. Η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είναι θεμελιώδες δικαίωμα.

Παρότι όμως ο νέος κανονισμός τίθεται σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018, μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων δεν γνωρίζει συγκεκριμένες υποχρεώσεις που αυτός επιτάσσει. Για το λόγο αυτό, πρέπει να υπάρξει ενημέρωση ώστε να γίνει αντιληπτό, ότι η εδραίωση μιας κουλτούρας σεβασμού και προστασίας των προσωπικών δεδομένων στην καθημερινή λειτουργία τους, θα αποτελέσει γι΄ αυτές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Αλλά και η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που θα εποπτεύει την εφαρμογή του κανονισμού, χρειάζεται ενίσχυση με οικονομικούς πόρους, ανθρώπινο δυναμικό και υποδομές ώστε να είναι σε θέση να επιτελέσει το ρόλο της.

Με τελικό σκοπό η εξυπηρέτηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, να έχει ως προορισμό την εξυπηρέτηση του ανθρώπου.