Γ. Στραβόλαιμος: Τα προβλήματα της Δ.Ε. Πεταλιδίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πρώτα πρώτα το μεγάλο πρόβλημα του Πεταλιδίου είναι η αποχέτευση και ο βιολογικός καθαρισμός.

Έργο το οποίο ξεκίνησα το 2000 που ήμουν Δήμαρχος του Δήμου Πεταλιδίου ανέθεσα την μελέτη των δικτύων αποχέτευσης Πεταλιδίου- Καλαμακίου και το συνέχισε η επόμενη Καποδιστριακή Αρχη .

Το 2012 όταν ήμουν Αντιδήμαρχος του Δήμου Μεσσήνης εντάξαμε ως Δημοτική Αρχή το έργο αυτό στο πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ για την κατασκευή του κόστους 17.857.881.25 ευρώ.

Το έργο αυτό απεντάχθηκε από το πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΡΑ κατα τη διάρκεια της Σημερινής Δημοτικής Αρχής χωρίς να απολογηθεί κανείς το γιατί στους Δημότες Πεταλιδίου και Καλαμακίου.

2)Διευθέτηση ρεμάτων εντός οικισμού Πεταλιδίου.

3)Προστασία ακτών από την διάβρωση της Θάλασσας .

4) Πρόσβαση των ΑΜΕΑ και ηλικιωμένων στην θάλασσα.

5)Βελτίωση αλιευτικού καταφυγίου.

6)Τουριστικό Καταφύγιο και τα λοιπά