Δήμος Δυτικής Μάνης: Διαγωνισμός Ονοματοδοσίας για το Ποδοσφαιρικό Γήπεδο του Κάμπου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πάρε μέρος στο Διαγωνισμό Ονοματοδοσίας του Δήμου Δυτικής Μάνης, προκειμένου να δοθεί επίσημο όνομα στο Ποδοσφαιρικό Γήπεδο – Στολίδι του Κάμπου!!

Προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι η Παρασκευή 19/4/2019!
Μετά το πέρας της 19ης Απριλίου, θα διεξαχθεί Δημοσκόπηση με όσες από τις προτάσεις πληρούν τις βασικές προδιαγραφές (βλέπε παρακάτω) για την τελική επιλογή του ονόματος, μέσω της παρούσας σελίδας του Δήμου Δυτικής Μάνης στο Facebook!

Το επιλεχθέν όνομα θα εγκριθεί από το Δ.Σ. του Δήμου!

Οι προτάσεις θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικά ή με Fax στα γραφεία του Δήμου!

Ο εμπνευστής του επιλεχθέντος ονόματος θα κερδίσει ένα γεύμα 4 ατόμων σε εστιατόριο στην παραλία της Καρδαμύλης!!

*Δεν θα γίνουν δεκτές προτάσεις με υβριστικό περιεχόμενο, με πολιτικές προεκτάσεις και με ονόματα ήδη υπαρχόντων γηπέδων.