Δήμος Καλαμάτας: Άρση επικινδυνότητας και αποκατάσταση βατότητας σε οδούς της Κοινότητας Άμφειας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ολοκληρώθηκε το έργο «AΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΜΦΕΙΑΣ», προϋπολογισμού μελέτης 19.000 €. Πρόκειται για έργο που είχε ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2021 και υλοποιήθηκε με δημοτικούς πόρους.

Εκτελέστηκαν εργασίες άρσης της επικινδυνότητας και αποκατάστασης της βατότητας οδών στους οικισμούς Άνω και Κάτω Άμφειας της Κοινότητας Άμφειας. Μεταξύ άλλων πραγματοποιήθηκε ανακατασκευή λιθόκτιστου τοίχου αντιστήριξης κοινοτικής οδού στον οικισμό Κάτω Άμφειας παραπλεύρως της ιδιοκτησίας Λυγίζου που έχει υποστεί φθορές παρουσιάζοντας έγκυλα – εσωτερική υποσκαφή του οδοστρώματος με ότι αυτό συνεπάγεται, καθώς επίσης και κατασκευής τριών νέων τοίχων από λιθοδομή σε τμήματα δρόμου που παρατηρούνται διαβρώσεις πρανών στη κοινοτική οδό της Άνω Άμφειας που συνδέει την 4η Επαρχιακή οδό με το κοινοτικό κατάστημα, προκαλώντας δυσχέρεια στην κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, εγκυμονώντας ταυτόχρονα κινδύνους και για την δημόσια ασφάλεια.