Δήμος Καλαμάτας: Απαγορεύεται η απόρριψη ογκωδών αντικειμένων ή άλλων χύδην απορριμμάτων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Όπως και στην προηγούμενη περίοδο των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του covid19, παρατηρήθηκε στην πόλη μας το φαινόμενο της συνεχούς και ανεξέλεγκτης απόρριψης ογκωδών αντικειμένων χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με το τμήμα Αποκομιδής  της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων, δίπλα στους κάδους σύμμεικτων ή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων ή σε άλλους δημόσιους χώρους, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται επιπλέον το δύσκολο έργο της αποκομιδής και να δημιουργούνται επιπρόσθετες εστίες επιμόλυνσης.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η απόρριψη ογκωδών αντικειμένων ή άλλων χύδην απορριμμάτων σε οποιοδήποτε σημείο της πόλης, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με το Τμήμα Αποκομιδής του Δήμου μας στο τηλέφωνο 2721022441 κατά τις ώρες 7:00 έως 14:00

Σε αντίθετη περίπτωση θα επιβληθούν τα αντίστοιχα πρόστιμα που προβλέπονται από τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Καλαμάτας τα οποία κυμαίνονται από 100 έως 350 ευρώ.

Σας ενημερώνουμε ότι στις παρούσες συνθήκες έχουν ενταθεί οι σχετικοί έλεγχοι τήρησης του Κανονισμού Καθαριότητας.