Δήμος Καλαμάτας: Αύριο λήγει η προθεσμία βεβαίωσης οφειλών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019 είναι η καταληκτική ημέρα βεβαίωσης οφειλών, προκειμένου αυτές να υπαχθούν στις διατάξεις του Ν. 4611/2019, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δήμου Καλαμάτας.

Για τον λόγο αυτό καλούνται όσοι δημότες επιθυμούν την ταμειακή βεβαίωση οφειλών τους να υποβάλουν σχετική αίτηση, προσκομίζοντας τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, στο Τμήμα Προσόδων, Περιουσίας και Κοιμητηρίων – Δημαρχείο, Αθηνών 99, γρ. 121- 1ος όροφος, τηλ. 27213 60734-741, έως την 29-11-2019 και ώρα 12.00 μ.
Υπενθυμίζεται ότι καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης για ρύθμιση οφειλών σύμφωνα με τον Ν. 4611/2019, είναι η 31η Δεκεμβρίου 2019.


Πηγή: https://www.kalamata.gr/