Δήμος Καλαμάτας: Οριστικοί πίνακες εγγραφών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ανακοινώθηκαν οι οριστικοί πίνακες εγγραφών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Καλαμάτας για το σχολικό έτος 2021-2022.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Παρακαλούνται οι ωφελούμενες μητέρες δικαιούχοι ΕΣΠΑ να προσέλθουν στους παιδικούς σταθμούς (από την Τετάρτη 1/9/2021) της εγγραφής τους με το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας προκειμένου να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση και την Υπεύθυνη Δήλωση.

Επίσης όλοι οι γονείς δικαιούχοι και μη ΕΣΠΑ θα πρέπει να προσκομίσουν στο Σταθμό της εγγραφής τους (από την Τετάρτη 1/9/2021) τα εξής:

1. Την πρωτότυπη ατομική κάρτα υγείας φιλοξενούμενου παιδιού με σφραγίδα & υπογραφή ιατρού.

2. Το πρωτότυπο πιστοποιητικό εμβολιασμού με σφραγίδα & υπογραφή ιατρού.

3. Την Υπεύθυνη Δήλωση παραλαβής παιδιού, όπως αυτά είχαν αποσταλεί ηλεκτρονικά στο πρωτόκολλο του Δήμου μας κατά την περίοδο κατάθεσης των αιτήσεων εγγραφής.