Δήμος Καλαμάτας: Πρόσληψη Κοινωνικών Λειτουργών στο Κέντρο Κοινότητας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στην πρόσληψη τριών (3) Τ.Ε. Κοινωνικών Λειτουργών για την κάλυψη αναγκών του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Καλαμάτας, με διαδικασία μέσω ΑΣΕΠ, προχώρησε ο Δήμος. Την Τρίτη 5 Μαΐου, υπεγράφησαν οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της Πράξης «Συγκρότηση & Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας & Κινητής Μονάδας στο Δήμο Καλαμάτας με περιοχή ευθύνης την Π.Ε. Μεσσηνίας» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020», άξονας προτεραιότητας (2Α) «Ανάπτυξη & Αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση».

Οι τρεις κοινωνικοί λειτουργοί θα τοποθετηθούν στην κεντρική και κινητή μονάδα του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Καλαμάτας, με ευθύνη κάλυψης των αναγκών του Δήμου Καλαμάτας και του συνόλου των Δήμων της Π.Ε. Μεσσηνίας.

Οι συμβάσεις είναι Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου από 5-5-2020 έως 30-9-2020, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του Προγράμματος.

Τους προσληφθέντες καλωσόρισε στο Δήμο, ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, ο οποίος τους ευχήθηκε καλή υπηρεσία.