Δήμος Μεσσήνης: Σήμερα η 17η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σήμερα Δευτέρα 27 Ιουλίου και ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί η 17η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα του Φιλοσοφικού Κέντρου Μεσσήνης με τα εξής θέματα:

1. Έγκριση και παραλαβή οριστικής μελέτης για το έργο «ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Τ.Κ. ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ» και υποστηρικτικών του μελετών (Τροποποιημένη γεωργική μελέτη και έκθεση σκοπιμότητας, μελέτη εκτίμησης δυνητικής εξοικονόμησης ύδατος και μελέτη οικονομικής σκοπιμότητας).

2. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 της Πρόσκλησης με κωδικό 4.3.1/ΕΥΔΠ_92 (1 η ) και τίτλο
δράσης: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων».

3. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Μεσσήνης σε Δίκτυο του άρθρου 101 του Ν.3852/2010,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας (ΑΜΚΕ),
υπό την επωνυμία «ΧΩΡΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΓΑΒ LAB» και εταίρους τον Δήμο Ερμιονίδας και το Εργαστήριο Γνώσης και Αβεβαιότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

4. Έγκριση συνεργασία του Δήμου Μεσσήνης με τη ΜΚΟ ¨Μπορούμε¨ στο πλαίσιο του
προγράμματος ¨Είμαστε Οικογένεια-COVID-19¨, το οποίο εντάσσεται στη Διεθνή
Πρωτοβουλία Δράσης Covid-19 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

5. Πρόταση διασύνδεσης του αυτοκινητοδρόμου Κορίνθου-Τρίπολης-Καλαμάτας με την Αρχαία Μεσσήνη

6. Αναμόρφωση της οικονομικής στοχοθεσίας 2020

7. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Μεσσήνης του 1ου τριμήνου 2020

8. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Μεσσήνης του 2ου τριμήνου 2020

9. Μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων περιόδου Ιουλίου-Αυγούστου 2020

10. Ορισμός νέου προέδρου της ενιαίας Πρωτοβάθμιας σχολικής επιτροπής του Δήμου
Μεσσήνη

11. Έγκριση της αριθ. 9/2020 απόφασης της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Μονάδων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεσσήνης

12. Έγκριση της αριθ. 8/2020 απόφασης της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Μονάδων
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεσσήνης

13. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Προϋπολογισμού Δήμου Μεσσήνης οικ. Έτους 2020

14. Έγκριση Πρωτοκόλλων Παροχής Υπηρεσιών