Δήμος Μεσσήνης: Συνεδριάζει αύριο το Δημοτικό Συμβούλιο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αύριο Παρασκευή 17 Ιουλίου και ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί η 16η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα του Φιλοσοφικού Κέντρου Μεσσήνης με τα εξής θέματα:

1. Ονομασία οδού στην Δημοτική Κοινότητα Μεσσήνης του Δήμου Μεσσήνης στην θέση
Μαραζιάνικα
2. Παραλαβή οριστικής γεωτεχνικής μελέτης του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ,
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΙΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΡΩΝΗΣ»
3. Τροποποίηση του άρθρου 15 της υπ΄ αριθμ 122/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης «Ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου, έγκριση κανονισμού λειτουργίας, συγκρότηση διαχειριστικής επιτροπής» και συγκρότηση επιτροπής ένταξης.
4. Έγκριση κριτηρίων επιλογής ωφελουμένων του προγράμματος σίτισης
5. Προκήρυξη 9ου Διεθνούς Νεανικού Φεστιβάλ Αρχαίου δράματος. Αρχαία Μεσσήνη 2021
6. Έγκριση αλλαγής χρήσης οχήματος
7. Μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων περιόδου Μαΐου-Ιουνίου 2020
8. Κατάπτωση εγγύησης υπέρ Δήμου
9. Συζήτηση λήψη απόφασης για την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Μεσσήνης για την φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων
10. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Living Streets
11. Τροποποίηση της 505/2019 απόφασης μας «Ορισμός Μελών Σχολικών Επιτροπών »
12. Έγκριση Απολογισμού οικ έτους 2019 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Μονάδων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεσσήνης                                                           13. Έγκριση Απολογισμού οικ έτους 2019 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Μονάδων
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεσσήνης
14. Έγκριση πρακτικού επιτροπής εγγραφών – διαγραφών για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Μεσσήνης.
15. Έγκριση ορισμού αρμοδίου συμβολαιογράφου και παροχή εξουσιοδότησης για την εξάλειψη υποθήκης σε ακίνητο του Δήμου
16. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Προϋπολογισμού Δήμου Μεσσήνης οικ. Έτους 2020
17. Έγκριση Πρωτοκόλλων Παροχής Υπηρεσιών

Πάντως μετά τη δήλωση του Γιώργου Τσώνη περί αποχώρησης από την «Αδέσμευτη Κίνηση Πολιτών» και ανεξαρτητοποίησής του μάλλον τα θέματα της ημερήσιας διάταξης περνούν σε δεύτερη μοίρα. Σύμφωνα με πληροφορίες του messinianews.gr αύριο θα ανακοινωθεί και δεύτερη ανεξαρτητοποίηση από την “Αδέσμευτη κίνηση πολιτών”.