Δήμος Μεσσήνης: 18η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η πρώτη συνεδρίαση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης θα πραγματοποιηθεί αύριο Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 18:30 στο Δημαρχιακό Κατάστημα Μεσσήνης.

Ακολουθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έκδοση ψηφίσματος για παράταση εργασίας των ωφελούμενων της 8/2018 Δημόσιας  Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ

2. Παραλαβή και έγκριση της υπ. αρ. 1353-62/2019 μελέτης με τίτλο «Αναβάθμιση  Δημοτικού Σταδίου Μεσσήνης».

3. Ανάκληση της υπ.αρ. 188/2019@ Α.Δ.Σ. Μεσσήνης και λήψη νέας απόφασης για την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» της πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Μεσσήνης».

4. Ορισμός μελών Δημοτικής επιτροπής παιδείας

5. Ορισμός μελών Σχολικών επιτροπών

6. Σύσταση επιτροπής Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου στο Δήμο Μεσσήνης.

7. Ορισμός μελών Σ.Τ.Ο.

8. Συγκρότηση επιτροπής εκτιμήσεων & επιτροπής δημοπρασιών σύμφωνα με το Π.Δ. 270/81

9. Σύσταση τριμελούς επιτροπής του άρθρου 199 παρ. 6 του Ν. 3463/2006

10. Εκλογή αντιπροσώπων για τη συμμετοχή τους στο Σύνδεσμο Ύδρευσης Καλαμάτας-  Μεσσήνης & Κοινοτήτων περιοχής Καλαμάτας

11. Εκλογή Συμβούλων για το Σύνδεσμο Ύδρευσης Καπετάν Τέλος Άγρας

12. Εκλογή Συμβούλων για το Σύνδεσμο Ύδρευσης Άγιος Φλώρος

13. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Εμποροπανήγυρης Μεσσήνης

14. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής εγγραφών – διαγραφών στους Δημοτικούς Παιδικούς  Σταθμούς

15. Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών,  παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου  αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017».

16. Παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων

17. Τροποποίηση της 186/2019 ΑΔΣ « Προγραμματισμός και έγκριση πολιτιστικών εκδηλώσεων 2019».

18. Έγκριση παροχής υπηρεσιών για Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και πρόληψης ή ΕΞΥΠΠ Τεχνικού Ασφαλείας

19. Τροποποίηση – τεχνικού προγράμματος – προϋπολογισμού χρήσεως 2019

20. Έγκριση Πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών