Δήμος Οιχαλίας: Ορθολογική χρήση νερού λόγω παρατεταμένης ανομβρίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας η περιοχή μας θα αντιμετωπίσει τους επόμενους μήνες μεγάλο πρόβλημα λειψυδρίας. Η στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα είναι ιδιαίτερα χαμηλή και θα υπάρξει τεράστιο πρόβλημα στην επάρκεια νερού.

Από τα δημοτικά δίκτυα ο Δήμος παρέχει νερό αποκλειστικά για οικιακή χρήση.

Παρακαλούνται οι δημότες του Δήμου μας να κατανοήσουν το μεγάλο αυτό πρόβλημα και να σταματήσουν την άσκοπη κατανάλωση που αφορά σε άρδευση κήπων και ελαιοδένδρων από το δίκτυο ύδρευσης κάτι το οποίο ούτως ή άλλως είναι παράνομο και διώκεται ποινικά.

Η άσκοπη κατανάλωση αφενός αυξάνει την ζητούμενη ποσότητα πέντε φορές από την απλή οικιακή χρήση και αφετέρου επιβαρύνει τα δίκτυα και τις εγκαταστάσεις γεγονός που θα οδηγήσει σε μελλοντικές διακοπές υδροδότησης.