Δήμος Πύλου Νέστορος: Δημοπρατεί δίκτυο αποχέτευσης Αμπελόφυτου-Κορυφασίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στη δημοπρασία του έργου δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Αμπελόφυτου και Κορυφασίου, προϋπολογισμού 3.540.000,00 € προβαίνει ο Δήμος Πύλου-Νέστορος, στις 9 Δεκεμβρίου 2019.

Το αντικείμενο του έργου αφορά τη μεταφορά των λυμάτων στην είσοδο των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων της Δ.Ε. Νέστορος. Η χάραξη του δικτύου θα ακολουθεί τους υπάρχοντες δρόμους και ο σχεδιασμός του προσαρμόζεται στα υψομετρικά δεδομένα των σημερινών δρόμων. Το προτεινόμενο έργο θα λειτουργήσει ως συμπληρωματικό της ήδη ολοκληρωμένης πράξης «Αποχέτευση και Βιολογικός Καθαρισμός της Δ.Ε. Νέστορος».

Η προθεσμία υλοποίησης είναι 18 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο και η χρηματοδότηση γίνεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Πύλου-Νέστορος.

Ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος κ. Παναγιώτης Καρβέλας δήλωσε: «Η Δημοτική Αρχή με συνέπεια και εργατικότητα και σε συνεργασία με της υπηρεσίες της, προχωρά τα έργα, ώστε οι δημότες, σε σύντομο χρονικό διάστημα, να απολαμβάνουν τα οφέλη τους».