Δαπεδοστρώσεις στις εργατικές κατοικίες της Αγ. Τριάδας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σε εξέλιξη είναι το έργο «Αντικατάσταση κατεστραμμένων επιστρώσεων οδών και κοινοχρήστων χώρων στο συγκρότημα εργατικών κατοικιών 8-9». Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Δημήτρη Μασταγγελόπουλο, μέσω της εν λόγω παρέμβασης, προβλέπονται εργασίες επισκευής-βελτίωσης της υφιστάμενης κατάστασης των πεζόδρομων στο συγκρότημα εργατικών κατοικιών περιοχής Αγ. Τριάδας που με την πάροδο των ετών εμφανίζουν προβλήματα φθορών προκαλώντας δυσχέρεια στην κυκλοφορία των πεζών και εγκυμονώντας κινδύνους κατά την διέλευση τους.

Οι εργασίες περιγράφονται στην 14/2021 μελέτη της Δ.Τ.Υ. του Δήμου.