ΔΕΥΑ Τριφυλίας: Διακοπές υδροδότησης λόγω οφειλών από τις 24 Αυγούστου 2020

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με μια ανακοίνωση η ΔΕΥΑ Τριφυλίας ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό για επικείμενες διακοπές υδροδότησης σε όσους αφήσουν απλήρωτους τους λογαριασμούς ή δεν κάνουν ρύθμιση στις οφειλές τους.

Προτρέπουμε τους καταναλωτές μας να πληρώσουν ή να ρυθμίσουν άμεσα τις οφειλές τους έως και τις 21 Αυγούστου 2020.

Σε διαφορετική περίπτωση όσοι δεν πληρώσουν ή ρυθμίσουν τις οφειλές έως και τις 21 Αυγούστου 2020, τα συνεργεία της ΔΕΥΑ Τριφυλίας θα πραγματοποιήσουν διακοπές υδροδότησης λόγω οφειλών από τις 24 Αυγούστου 2020.

Για όσους επιμένουν να μην πληρώσουν θα εφαρμοστεί η ισχύουσα νοµοθεσία.

Οι υπηρεσίες της ΔΕΥΑ Τριφυλίας λειτουργούν απρόσκοπτα χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο τόσο η δημόσια υγεία, όσο και η υγεία των εργαζομένων της, με επισκευές και συντηρήσεις, έλεγχο γεωτρήσεων και δεξαμενών, χλωριώσεις ύδατος και όλες τις ενέργειες που διασφαλίζουν την υγεία των καταναλωτών.